search atelier zabadalova

Architektonická studie

Architektonická studie novostavby nebo rekonstrukce domu, jež je vytvořena s ohledem na budoucí zařízení interiéru, dává jasnou a konkrétní představu o celkovém výsledku. Díky tomu je možné navrhnout prostor, který bude vyhovovat vašemu individuálnímu zadání bez nutnosti kompromisů nebo následných víceprací.

Výsledná studie vzniká jako společné řešení. Při konzultaci je projekt prezentován jak výkresy, tak 3D modelem.  

Konečné řešení je zpracováno formou výkresů v měřítku 1:100 (situace, půdorysy, řezy, pohledy) a  vizualizacemi.