search atelier zabadalova

Projekt, dodavatelé a ceník

1. schůzka - Každý projekt začíná setkáním s Vámi, které je zdarma. Řekneme si, co požadujete a co očekáváte od nás. Potkáváme se ve Vašem bytě nebo nemovitosti, kde Vám vysvětlíme jednotlivé fáze projektu.Pokud se Vám bude náš styl práce líbit, nachystáme cenovou kalkulaci za návrh projektu včetně časového harmonogramu. Po zaplacení zálohy začínáme pracovat na Vašem projektu.

2. schůzka - Zaměříme prostory nebo nám předáte podklady k projektu.

3.schůzka - Setkaváme se nad novým návrhem včetně předběžných vizualizací, kde získáte zcela konkrétní představu o budoucí nemovitosti nebo interiéru.Na základě Vašich připomínek a vzájemné diskuzi zapracujeme změny do projektu.

4.schůzka -  nachystáme vzorky materiálů, konkrétní zařizovací předměty včetně cenové kalkulace. Po odsouhlasení návrhu vypracujeme architektonický projekt nebo návrh interiéru včetně kompletní výkresové dokumentace.

Cena za návrh nebo proměnu interiéru se odvíjí od náročnosti celého projektu. Orientačně se cena pohybuje od 12 000,- do 20 000,-Kč za místnost u privátních interiérů.

Návrh interiéru komerčního prostoru je vždy individuální a záleží na rozsahu prací. Kromě návrhu vlastního interiéru řešíme i celou identitu Vašeho podnikání.

Cenu za architektonickou studii nebo rekonstrukci nemovitosti řešíme vždy po důkladné analýze skutečného stavu. Nedílnou součástí návrhu je kompletní zařízení interiéru.

Od počátku projektu respektujeme Váš rozpočet a celkové finanční možnosti. Je potřeba si říci realistický minimální rozpočet na realizaci. Pokud budete mít možnost finance navýšit, je to jen na Vás.

Projekty a ceníky
Projekty a ceníky
Projekty a ceníky